Obowiązkowe doświadczenia z fizyki – liceum

Doświadczenia obowiązkowe, szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacji) – zakres rozszerzony

 

Nr wymagania szczegółowego

Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących:
13.1 ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego(np. wyznaczenie przy spieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym);
13.2 ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego);
13.3 ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właściwego danej cieczy);
13.4 kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokół przewodu w kształcie pętli, w którym płynie prąd);
13.5 charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U);
13.6 drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny dla różnej długości drgającej części struny);
13.7 dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie CD);
13.8 załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego);
13.9 obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą soczewek (np. wyznaczenie powiększenia obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teoretycznie).

W zakresie rozszerzonym obowiązują doświadczenia z zakresu podstawowego :
http://fizyka.edu.o12.pl/obowiazkowe-doswiadczenia-g/